PRIVATPOLITIK

1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Ved at bruge vores tjenester overdrage du os dine oplysninger. Denne fortrolighedspolitik er kun beregnet til at hjælpe dig med at forstå, hvilke oplysninger og data der indsamles, og til hvilket formål, og hvad vi bruger dem til. Disse data er meget vigtige for os, så læs venligst dette dokument grundigt, da det definerer reglerne og metoderne til behandling og beskyttelse af personoplysninger. Dette dokument definerer også reglerne for brugen af ​​"Cookies".

Vi erklærer hermed, at vi overholder principperne om beskyttelse af personoplysninger og alle lovbestemmelser ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af enkeltpersoner med hensyn til behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og ophævelse af i direktiv 95/46 / EF.

Den person, hvis personoplysninger behandles, har ret til at kontakte os for at få omfattende oplysninger om, hvordan vi bruger deres personlige data. Vi forsøger altid at informere dig tydeligt om de data, vi indsamler, hvordan vi bruger dem, hvilke formål de er beregnet til, og til hvem vi leverer dem, hvad vi sikrer beskyttelsen af ​​disse data, når vi overfører dem til andre enheder, og vi giver oplysninger om institutioner, der skal kontaktes i tilfælde af tvivl.

Sælgeren bruger tekniske foranstaltninger såsom: fysiske beskyttelsesforanstaltninger for personoplysninger, hardwareforanstaltninger for it- og telekommunikationsinfrastruktur, beskyttelsesforanstaltninger som en del af softwareværktøjer og databaser og organisatoriske foranstaltninger, der sikrer tilstrækkelig beskyttelse af behandlede personoplysninger, især sikring af personlige data mod videregivelse til uautoriserede tredjeparter , opnåelse af en uautoriseret person og brug af dem til et ukendt formål samt utilsigtet eller forsætlig ændring, tab, skade eller ødelæggelse af sådanne data.

Vi har eksklusiv adgang til data på de betingelser, der er beskrevet i forordningerne og i dette dokument. Adgang til personoplysninger kan også overdrages til andre enheder ved hjælp af hvilke betalinger foretages, som indsamler, behandler og opbevarer personoplysninger i overensstemmelse med deres regler og enheder, der er ansvarlige for udførelsen af ​​ordren. Adgang til personoplysninger ydes til ovennævnte enheder i det omfang, det er nødvendigt, og kun dem, der vil sikre levering af tjenester.

2. PRIVATLIVSPOLITIK

Vi tager privatlivets fred alvorligt. Vi er præget af respekt for privatlivets fred og den fulde og bedst mulige komfort ved at bruge vores tjenester.

Vi værdsætter den tillid, som brugerne sætter i os ved at betro os deres personlige data for at fuldføre ordren. Vi bruger altid personlige data retfærdigt og for ikke at skuffe denne tillid, kun i det omfang, det er nødvendigt for at udføre ordren, herunder behandlingen af ​​dem.

Du har ret til at få klare og fuldstændige oplysninger om, hvordan vi bruger dine personlige data, og til hvilke formål det er nødvendigt. Vi informerer altid tydeligt om de data, vi indsamler, hvordan vi overfører dem, og til hvem og giver oplysninger om enheder, der skal kontaktes i tilfælde af tvivl, spørgsmål eller kommentarer.

I tilfælde af tvivl angående brugen af ​​brugerens personlige data af os, vil vi straks tage affære og fjerne sådan tvivl, vi besvarer alle og relaterede spørgsmål fuldt ud.

Vi vil tage alle muligheder I brug for at beskytte brugernes data mod forkert og ukontrolleret brug og sikre dem på en omfattende måde.

Administratoren af ​​dine data er Good Stuff Denmark på Spurvevej 7 9500 Hobro CVR: 41622636. Vi bestræber os på at beskytte mod uautoriseret adgang, uautoriseret ændring, videregivelse og ødelæggelse af oplysninger, vi har. Især:

Vi kontrollerer metoderne til indsamling, lagring og behandling af information, herunder fysiske sikkerhedsforanstaltninger, for at beskytte mod uautoriseret adgang til systemet.

Vi giver kun adgang til personoplysninger til ansatte, entreprenører og repræsentanter, der skal have adgang til dem. Derudover er de i henhold til kontrakten forpligtet til at opretholde streng fortrolighed, så vi kan kontrollere og kontrollere, hvordan de opfylder de betroede forpligtelser, og i tilfælde af manglende opfyldelse af disse forpligtelser kan de få konsekvenser.

Vi vil overholde alle gældende databeskyttelseslove og -bestemmelser, og vi vil samarbejde med databeskyttelsesmyndigheder og retshåndhævende myndigheder, der er autoriseret til at gøre det. I mangel af databeskyttelsesbestemmelser vil vi handle i overensstemmelse med almindeligt accepterede databeskyttelses principper, principper for social sameksistens og etablerede skikke.

Den nøjagtige metode til beskyttelse af personoplysninger er inkluderet i databeskyttelsespolitikken (GDPR: sikkerhedspolitik, regler for beskyttelse af personoplysninger, instruktion til it-systemadministration). Af sikkerhedsmæssige årsager er den på grund af de procedurer, der er beskrevet i den, kun tilgængelig for inspektion af statslige kontrolmyndigheder.

Hvis du har spørgsmål vedrørende håndtering af personlige data, bedes du kontakte os via den side, hvorfra brugeren er omdirigeret til denne fortrolighedspolitik. Kontaktanmodningen videresendes straks til den relevante person, der er udpeget til dette.

Du har altid ret til at underrette os, hvis:

* ønsker ikke at modtage information eller beskeder fra os i nogen form;

* ønsker at modtage en kopi af deres personlige data, som vi har;

* rette, opdatere eller slette dine personlige data i vores optegnelser;

* vil gerne rapportere overtrædelser, forkert brug eller behandling af deres personlige data.

For at hjælpe os med at besvare eller kommentere de givne oplysninger, bedes du angive dit navn og efternavn og yderligere detaljer

3. ANVENDELSESOMRÅDE OG FORMÅL MED INDSAMLING AF PERSONLIGE DATA FOR KUNDER

Vi behandler de nødvendige personoplysninger med henblik på at levere tjenester og til regnskabsmæssige formål og kun til sådanne formål som for at indgå en kontrakt, klage og trække kontrakten tilbage, for at afgive en ordre, udstedelse af momsfaktura eller anden kvittering.

Vi indsamler, behandler og gemmer følgende brugerdata: fornavn og efternavn, adresse, leveringsadresse (hvis den er forskellig fra hjemmeadressen) cvr nummer det centrale virksomhedsregister e-mail-adresse (e-mail), telefonnummer (mobil, fastnet), fødselsdato, oplysninger om den anvendte webbrowser andre personlige data frivilligt leveret til os.

Levering af ovennævnte data er fuldstændig frivillig, men også nødvendig for den fulde implementering af tjenester. Formål med at indsamle og behandle eller bruge data fra os: direkte markedsføring, arkivformål med reklamekampagner; opfyldelse af forpligtelser, der er pålagt ved lov ved at indsamle oplysninger om uønskede aktiviteter. Vi overfører muligvis dine personoplysninger til servere uden for dit bopælsland eller til tilknyttede virksomheder, tredjeparter med base i andre lande, herunder lande i EAA (Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, EØS - frihandelszone og fælles marked, herunder Den Europæiske Union og europæiske lande) Free Trade Association EFTA) til behandling af personoplysninger af sådanne enheder på vores vegne i overensstemmelse med bestemmelserne i denne fortrolighedspolitik og gældende love, skikke og regler vedrørende databeskyttelse.

Vi gemmer dine personlige data ikke længere, end de er nødvendige for den relevante service kvalitet, og afhængigt af tilstanden og formålet med at få dem gemmer vi dem i hele varigheden og efter afslutningen med henblik på: opfyldelse af forpligtelser som følge af lovbestemmelser, skatte- og regnskabsregler

Markedsføringsaktiviteter - i løbet af kontraktens varighed, tildeler et særskilt samtykke til behandling af sådanne data - indtil afslutningen af ​​aktiviteter relateret til transaktionsbehandling, modsætter du dig en sådan behandling eller trækker dit samtykke tilbage.

Operationelle aktiviteter - indtil forpligtelserne i henhold til GDPR-forordningen og relevante nationale regler er forældet for at påvise pålidelighed i behandlingen af ​​personoplysninger.

Under hensyntagen til det faktum, at i mange lande, hvortil disse personoplysninger overføres, gælder det samme niveau for juridisk beskyttelse af personoplysninger ikke som i brugerens land. Brugerens personlige data, der er gemt i et andet land, kan fås i henhold til gældende lov der, for eksempel: domstole, myndigheder, der er ansvarlige for retshåndhævelse og national sikkerhed, i overensstemmelse med de gældende regler i dette land. Med forbehold for lovlige anmodninger om videregivelse af data forpligter vi os til at kræve, at enheder, der behandler personoplysninger uden for brugerens land, træffer foranstaltninger til at beskytte data på en passende måde til regulering af deres nationale lovgivning.

4. COOKIES POLITIK

1. Vi indsamler automatisk oplysninger indeholdt i cookies for at indsamle brugerdata. En cookie fil er et lille stykke tekst, der sendes til brugerens browser, og som browseren sender tilbage ved de næste besøg på hjemmesiden. De bruges hovedsageligt til at opretholde en session, f.eks. Ved at generere og sende en midlertidig identifikator tilbage efter login. Vi bruger "session" -cookies, der er gemt på brugerens slutenhed, indtil vi logger ud, slukker for hjemmesiden eller slukker for webbrowseren, og "permanente" cookies, der er gemt på brugerens slutenhed i den tid, der er angivet i parametrene for cookies eller indtil de fjernes af brugeren.

2. Cookies justerer og optimerer websitet og dets tilbud til brugernes behov gennem aktiviteter såsom oprettelse af sidevisning statistik og sikring af sikkerhed. Cookies er også nødvendige for at opretholde sessionen efter at have forladt hjemmesiden.

3. Administratoren behandler dataene i cookies hver gang besøgende besøger hjemmesiden til følgende formål:

a. optimering af brugen af ​​hjemmesiden;

b. identifikation af kunderne som logget ind i øjeblikket;

c. tilpasning, grafik, valgmuligheder og alt andet

d. tilpasning, grafik, valgmuligheder og alt andet huske automatisk og manuelt udfyldte data fra ordreformularer eller login oplysninger leveret af den besøgende;

e. indsamling og analyse af anonyme statistikker, der viser, hvordan webstedet bruges i administrationspanelet og google analytics

f. oprettelse af remarketinglister baseret på oplysninger om præferencer, adfærd, hvordan webstedets interesser bruges og indsamling af demografiske data og derefter deling af disse lister i AdWords- og Facebook-annoncer.

g. huske automatisk og manuelt udfyldte data fra ordreformularer eller login oplysninger leveret af den besøgende;

h. indsamling og analyse af anonyme statistikker, der viser, hvordan webstedet bruges i administrationspanelet og google analytics

oprettelse af remarketinglister baseret på oplysninger om præferencer, adfærd, hvordan webstedets interesser bruges og indsamling af demografiske data og derefter deling af disse lister i AdWords- og Facebook-annoncer.

4. Brugeren kan til enhver tid ved hjælp af sin webbrowser helt blokere og slette samlingen af ​​cookies.

5. Blokering af brugeren muligheden for at indsamle cookies på sin enhed kan gøre det vanskeligt eller umuligt at bruge nogle af de webstedsfunktioner, som brugeren har fuldt ret til, men i en sådan situation skal han være opmærksom på de funktionelle begrænsninger.

6. En bruger, der ikke ønsker at bruge "cookies" til det formål, der er beskrevet ovenfor, kan når som helst slette dem manuelt. For at læse de detaljerede instruktioner om, hvordan du fortsætter, skal du besøge webstedet for producenten af ​​den webbrowser, der i øjeblikket bruges af brugeren.

7. Flere oplysninger om cookies er tilgængelige i hjælpemenuen i hver webbrowser.

5. RETTIGHEDER OG PLIGTER

1. Vi har ret og i tilfælde, der er specificeret i loven, også en lovbestemt forpligtelse til at give udvalgte eller alle oplysninger vedrørende personoplysninger til offentlige myndigheder eller tredjeparter, der indsender en sådan anmodning om information på baggrund af gældende bestemmelser i polsk lov.

2. Brugeren har ret til at få adgang til deres personlige data, som de leverer, Brugeren kan rette og supplere disse data til enhver tid og har også ret til at anmode om, at de fjernes fra deres databaser eller ophører med at blive behandlet uden nogen begrundelse. For at udøve deres rettigheder kan brugeren når som helst sende en relevant besked til e-mail-adressen eller på en anden måde, der leverer / transmitterer en sådan anmodning.

3. Behandlingen af ​​personoplysninger om fysiske personer, der er potentielle kunder, er baseret på:

a. samtykke (herunder især samtykke til e-mail-markedsføring eller telemarketing)

4. Brugerens anmodning om at slette personlige data eller stoppe behandlingen af ​​dataadministratoren kan resultere i fuldstændig manglende evne til at levere tjenester eller deres alvorlige begrænsning.

5. Vi forpligter os til at handle i overensstemmelse med gældende lov og principperne for social sameksistens.

6. GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSPRINCIPER

1. Hver bruger skal tage sig af sin egen datasikkerhed og sikkerhed på deres enheder, der får adgang til Internettet. En sådan enhed har absolut et antivirusprogram med en opdateret, regelmæssig opdateret database med virusdefinitioner, -typer og -typer, og sikker version af webbrowseren, brugeren og en firewall aktiveret. Brugeren skal kontrollere, at operativsystemet og programmereren, der er installeret på det, har de nyeste og kompatible opdateringer, fordi angrebene brugerfejl, der findes og den installerede software.

2. Adgangsdata til tjenester, der tilbydes på Internettet er - f.eks. Logins, adgangskoder, PIN-koder, elektronisk certifikat osv. - skale sikres et sted, der er utilgængeligt for andre og umuligt at bryde ind fra Internettet. De bør ikke afsløres eller opbevares på enheden i en form, der tillader uautoriseret adgang og læsning af uautoriserede personer.

3. Forsigtig, når du åbner mærkelige vedhæftede filer eller Klikker på links i e-mail-meddelelser, som vi ikke havde forventet, f.eks. Fra ukendte afsendere eller fra spam-mappen.

4. Det anbefales at køre anti-phishing-filtre i webbrowseren, dvs. værktøjer, der kontrollerer, om det viste websted er arkivisk og ikke beregnet til phishing, f.eks. Ved at udgive sig for at være en person eller institution.

5. Filer rock kun downloades fra pålidelige steder, websteder og websteder. Vi anbefaler ikke at installere software fra ubekræftede kilder, især fra ukendte udgivere med ikke-bekræftet mening. Dette gælder også mobile enheder, fx smartphones, tablets.

6. Når du bruger og trådløst hjemmenetværk til trådløst netværk, skale du indstille en adgangskode, der er sikker og svær at bryde, det skk ikke være noget mønster eller styrke, der er let at gætte (f.eks. Gadenavn, væelsnavdag. ). Det anbefales også at bruge de højeste mulige standarder til kryptering af trådløse Wi-Fi-netværk, som kan køres på denne udstyr, f.eks. WPA2.

7. BRUG AF SOCIALE MEDIEPLUGGER

1. Plug-ins, såkaldte plug-ins fra de sociale netværk facebook.com, Twitter og andre findes på vores sider. De relaterede tjenester leveres henholdsvis af virksomhederne Facebook Inc. og Twitter Inc.

2. Facebook drives af Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA Facebook. For at se Facebook-plugins skal du gå til: https://developers.facebook.com/docs/plugins

3. Twitter drives af Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. For at se Twitter-plugins skal du gå til: https://dev.twitter.com/web/tweet-button

4. Plug-in'en informerer kun udbyderen om, hvilke af vores websteder du har åbnet, og på hvilket tidspunkt. Hvis brugeren er logget ind på sin konto, fx på Facebook eller Twitter, mens brugeren ser på vores websted eller forbliver på den, er udbyderen i stand til at kombinere dine interesser, informationsindstillinger og andre data, f.eks. Ved at klikke på Like-knappen eller forlade kommentar, eller indtast profilnavnet i de søgte. Sådanne oplysninger overføres også direkte til udbyderen via browseren.

5. Mere detaljerede oplysninger om indsamling og brug af data fra Facebook eller Twitter og om beskyttelse af privatlivets fred kan findes på de følgende sider:

a. Rådgivning om databeskyttelse / fortrolighed fra Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

b. Rådgivning om databeskyttelse / fortrolighed udstedt af Twitter: https://twitter.com/privacy

6. For at undgå at registrere et besøg på den valgte brugerkonto via Facebook eller Twitter på vores websted, skal du logge ud af din konto, før du gennemsøger vores websteder.

Oplysninger vedrørende online tvistløsning i henhold til paragraf 14, litra 1 i forordningen om online tvistløsning:

Europa-Kommissionen giver forbrugere mulighed for at løse online tvister i henhold til paragraf 14, litra 1 i forordningen om online tvistløsning på en af deres platforme. Platformen (http://ec.europa.eu/consumers/odr) fungerer som et websted, hvor forbrugere kan forsøge at nå udenretlige forlig vedrørende tvister, der opstår fra online køb og kontrakter til serviceydelser.